Ochrana osobních údajů

GDPR

Ochrana osobních údajů
  1. Společnost Car Invest Procure s.r.o., IČ: 03322378 je správcem Vašich osobních údajů poskytnutých či shromážděných na našich webových stránkách či v naší provozně, anebo poskytnutých na základě telefonického hovoru.
  2. V případě vyplnění a odeslání webového formuláře u jednotlivých nabídek vozidel souhlasíte s tím, že správce shromažďuje a zpracovává uvedené údaje, jelikož jsou nutné pro Vaši vlastní identifikaci jako zájemce o koupi, zejména pro navázání a následnou komunikaci s Vámi. Tyto údaje jsou shromažďovány a zpracovávány správcem po dobu nezbytně nutnou k uvedenému účelu, nejdéle však po dobu 1 roku nebo do odvolání souhlasu. Totéž obdobně platí pro poskytnutí osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a kontaktní údaje při osobní návštěvě provozovny za účelem poptávky nákupu, či prodeje vozu.
  3. V případě Vašeho projeveného zájmu, a tudíž uvedení na webovém formuláři či osobně v provozovně emailového kontaktu souhlasíte se shromažďováním a zpracováním osobních údajů pro marketingové účely v podobě přijímání zpráv, a to po dobu do odvolání. Tento souhlas máte právo kdykoliv písemně odvolat.
  4. Máte právo na přístup, opravu či výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, pokud to není omezeno jinak zvláštním předpisem. Máte právo na přenositelnost Vašich údajů, které jste poskytli na základě Vašeho souhlasu nebo za účelem uzavření smluvního vztahu s námi, tj. jejich kopii ve strojově čitelném a standardně používaném formátu. Máte právo kdykoliv odvolat Váš souhlas na jednotlivou činnost zpracování osobních údajů. V případě odvolání není dotčena zákonnost zpracováni Vašich osobních údajů před odvoláním souhlasu.